MCFI-2002-00219

Marie Curie Individual Fellowship No. MCFI-2002-00219-A

Koordynator: dr hab. inż Tomasz Sadowski, prof. PL
Numer Kontraktu: MCFI-2002-00219
Okres realizacji: III 2003 - IX 2005

Instytucja partnerska:
University of Wales, Swansea (Uniwersytet Walijski, Swansea, Wielka Brytania)
Celem projektu był transfer wiedzy przez prof. Tomasza Sadowskiego do Uniwersytetu Walijskiego w zakresie modelowania wewnętrznej struktury materiałów stosowanych w praktyce inżynierskiej.

Projekt o charakterze badawczym.

W wyniku realizacji projektu, na Uniwersytecie Walijskim powstała grupa badawcza – pod kierunkiem prof. Tomasza Sadowskiego – zajmująca się opracowaniem metodologii opisu zachowania się wewnętrznej struktury materiałów w mikro-skali.
Do opisu materiału zawierającego warstwy międzyziarnowe zastosowano metodę elementów skończonych. Opracowana metoda umożliwia identyfikację obszarów potencjalnego zniszczenia materiału na skutek obciążeń dla różnych stosunków objętościowych ziaren i warstw międzyziarnowych.
Możliwa była również analiza dowolnego układu defektów w materiale podczas procesu deformacji. Przewidziano również przeprowadzenie szeregu eksperymentów, umożliwiających obserwację propagowania się uszkodzenia w materiale oraz weryfikację modelu teoretycznego.