MCMACM


Akcja: "Human Resources and Mobility. Marie Curie Actions"
Typ projektu: "Marie Curie Fellowships for Transfer of Knowledge (ToK), Development Host Scheme"
Czas realizacji: 2005–2009 
Budżet: 1.060.402 EUR
Koordynator projektu: dr hab. inż. Tomasz Sadowski, prof. PL
Partnerzy:                  
  • Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydz. Mechaniczny PL
  • Martin- Luther Universitat, Halle-Wittenberg, NIEMCY 
  • University of Glasgow, WIELKA BRYTANIA
  • University of Wales Swansea, WIELKA BRYTANIA
  • Polytechnic University of Marche, WŁOCHY
  • Fraunhofer Institute in Freiburg, NIEMCY
  • Universita di Roma "La Sapienza", WŁOCHY
  • University of Aberdeen, WIELKA BRYTANIA