PVs IN BLOOM

Farming photovoltaic flowers: a New challenge for land valorization within a strategic eco-sustainable approach to local development - PVs in BLOOM

Od kwietnia 2008 roku Politechnika Lubelska – Instytut Fizyki Wydziału Podstaw Techniki jest uczestnikiem konsorcjum realizującego projekt europejski "Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco-sustainable approach to local development".

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Marian OLCHOWIK

Akronim: PVs IN BLOOM

Numer kontraktu: IEE/07/762/si2.499457

Budżet projektu: 1.435.936 € (dla PL 149.382 €)

Projekt otrzymał także pozytywną opinie do współfinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od roku 2009.

Okres realizacji wg kontraktu KE: 01.10.2008–01.10.2011

Członkowie konsorcjum:

  • Unione Regionalne delle Camere di Commercio Industria, Artigianto e Agrokultura del Reneto (UCV), Venezia – Włochy (koordynator projektu);
  • Multiss S.p.A. Punto Energia Provinica di Sassari (PEPS), Sassari- Włochy;
  • Chambers of Commerce Development Company of Central Macedonia (EKEM), Veria- Grecja;
  • Municipal Development Company of Milies (AEM), Milies – Grecja;
  • University Jaen (UJA), Jaen – Hiszpania;
  • Camara Oficial de Comercio (COCINV), Valencia – Hiszpania;
  • Politechnika Lubelska, Lublin – Polska;
  • Innovations Region Styria (IR Styria), Graz – Austria;
  • Camera di Commercio Italo-Slovacca (C.C.I.S.), Bratislava – Słowacja.

Cel projektu:

Głównym założeniem realizacji projektu jest skuteczne lobbowanie na rzecz rozwoju rozwiązań energetyki opartej na zjawisku fotowoltaicznym. Zespół Politechniki Lubelskiej ma za zadanie łatwiejsze wypracowanie strategii wdrażania rozwiązań wykorzystania energii elektrycznej za pomocą zjawiska fotowoltaicznego nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Uruchomienie polityki i strategii wspierających wprowadzenie plantacji farm fotowoltaicznych służyć będzie pobudzeniu transformacji rynkowych tzn. ułatwieniu oceny nowych narzędzi, wzmocnieniu współpracy między mieszkańcami, udziałowcami rynku i lokalnymi władzami w celu promocji energii słonecznej produkowanej w wyniku konwersji fotowoltaicznej (PV) oraz zachęceniu do nowych innowacyjnych inwestycji w tym sektorze na rynku krajowym i unijnym.