RAPIDO


RAPIDO- Rural Areas, People and Innovative Development
Koordynator: dr inż. Barbara SZYMONIUK
Akronim: RAPIDO
Numer kontraktu: SSPE-CT-2006-44264
Budżet projektu: 350 200 € (dla PL 22 200 €)
Okres realizacji: III 2007 – II 2009
Członkowie konsorcjum RAPIDO:
 • Ecologic- Institute for International and European Environmental Policy (Koordynator)
 • Fondazione Eni Enrico Mattei
 • Fordergemeinschft Nachhaltiege Landwirtschaft
 • University of Tras-os-Montes e Alto Dobro
 • Joanneum research Forschungsgesellschaft mbH
 • Politechnika Lubelska – Lublin University of Technology
 • Environmental Futures Ltd
 • University of national and World Economy
 • University of Craiova
 • Verband der Landwirtschaftskammern e.V.
 • Universitat de Valencia
Celem projektu jest przyczynek do ustalenia polityki wsparcia transferu innowacji na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej.
Projekt podzielony jest na poszczególne etapy, w których realizację zaangażowane są jednostki z określonych krajów. Etapy te nazwane zostały „pakietami roboczymi”, czyli Work Packages (WP).
Politechnika Lubelska odpowiedzialna jest za realizację i koordynację prac w pakiecie roboczym nr 5 (WP5). Pakiet roboczy nr 5 to:
 • Analiza i charakterystyka poszczególnych podmiotów, organizacji i procesów odpowiedzialnych za zmiany innowacyjne oraz oddziaływania pomiędzy podmiotami (sektorami) prywatnymi i państwowymi;
 • Charakterystyka zewnętrznych warunków odpowiedzialnych za sukces lub porażkę – lub możliwą reorientację projektów innowacyjnych na obszarach wiejskich.
Prace w pakiecie nr 5 opierają się na opracowaniu odpowiedniego mechanizmu analitycznego, pozwalającego badać aspekty organizacyjne oraz procesy zaangażowane w przedsięwzięcie wykorzystując m.in. teorię gry aktorów.
Więcej informacji: http://www.rapido-fp6.eu/