RIS Lubelskie

RIS LUBELSKIE – Development of Regional Innovation Strategy of Lubelskie VoivodshipKontrakt nr FP6-014641.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie regionalnej strategii innowacji w Województwie Lubelskim.

W kolejnych etapach przeprowadzone zostaną zadania zwiększające współpracę większości regionalnych instytucji, istotnych ze względu na tematykę, jaką się zajmują, z naciskiem na transfer technologii.

W prace nad projektem zostaną włączone władze regionu lubelskiego, uczelnie wyższe i ośrodki naukowe, organizacje biznesowe, przedstawiciele przemysłu i inni, którzy będą pomocni w realizacji tego zamierzenia.

Celem projektu jest stworzenie trwałych powiązań sfery naukowo-badawczej z wykorzystaniem całego potencjału naszego regionu ze sferą biznesową. Powodzenie projektu na pewno spowoduje poprawę statusu ekonomicznego Lubelszczyzny, poprawi jej atrakcyjność dla przyszłych inwestycji oraz poszerzy ofertę dydaktyczną dla przyszłych pokoleń studentów.

Budżet całkowity projektu to ok. 360 tys. Euro dla 8 uczestniczących w nim instytucji.

Partnerzy projektu:

  • Politechnika Lubelska jako koordynator projektu,
  • Urząd Marszałkowski w Lublinie,
  • Stowarzyszenie Promocji Indywidualnej,
  • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk,
  • Industry, Trade and Tourism Departament, Basque Government (Hiszpania),
  • Fundacja Labein (Hiszpania),
  • Conseil Regional de Lorraine (Francja), Conseil Regional d’Alsace (Francja).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2005 - luty 2008 roku.

Koordynatorem projektu w PL jest prof. Waldemar Wójcik.