Prezentacje

1. Jak zniszczyć drewnianą belkę – dr inż. Jerzy Szerafin, Wydział Budownictwa i Architektury. Prezentacja zawiera zasady zachowania się belek drewnianych w konstrukcji budowlanej, mechanizm niszczenia elementu pod obciążeniem oraz najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

2. Wirtualny budowniczy - modelowanie 3D w AutoCAD, mgr inż. Joanna Cichosz, Wydział Budownictwa i Architektury. Kurs AutoCAD w pigułce. Prezentacja w postaci filmu instruktażowego przedstawia w przystępny sposób elementarne zasady rysowania prostych obiektów płaskich i przestrzennych w programie AutoCAD 2019. Obserwator nie tylko dowie się jak narysować prezentowane figury, ale będzie mógł samodzielnie wykonać omawiane przykłady, jeśli zainstaluje na swoim komputerze bezpłatną wersję testową lub edukacyjną programu.

3. Technologia BIM - wirtualny model i dokumentacja budynku, mgr inż. Andrzej Szewczak, Wydział Budownictwa i Architektury. Przedstawienie technologii BIM jako innowacyjnego sposobu przygotowywania projektu i dokumentacji budowlanej, opartego na wirtualnym modelu 3D budynku, wraz z wszystkimi możliwymi do uzyskania informacjami i zarządzania nimi.

4. Przyszłość obróbki przyrostowej (Druk 3D) w budownictwie i architekturze, mgr inż. Kamil Łosiewicz, dr inż. Daniel Pietras, mgr inż. Marek Nowicki, Wydział Budownictwa i Architektury,  Makiety architektoniczne były jedną z pierwszych form wizualizacji wizji architektonicznej przed wdrożeniem wizualizacji komputerowych. W dzisiejszych czasach różne techniki wydruku 3D pozwalają na wykonywanie perfekcyjnych makiet pod względem geometrycznym oraz  na odwzorowanie szczegółów. W konsekwencji wydruki 3D staną się istotnym narzędziem komunikacji na linii architekt - inwestor - wykonawca. Namacalny model 3D planowanej inwestycji pozwala uniknąć wielu kosztownych błędów i nieporozumień. Technika druku 3D może również zostać wykorzystana do demonstrowania oraz testowania nowych technologii budowlanych. Film przedstawia pracę wybranego modelu drukarki oraz przykładowe wydruki. Prezentuje: mgr inż. Kamil Łosiewicz.

5. Modelowanie 3D oraz symulacje wytrzymałościowe w programach Autodesk Inventor oraz Abaqus, dr inż. Przemysław Golewski, Wydział Budownictwa i Architektury. W projekcie zaprezentowano sposób tworzenia złożenia 3D na przykładzie niewielkiego drewnianego domku ogrodowego. W ten sposób można się zapoznać z jego konstrukcją oraz etapami montażu. W dalszej części prezentacji przedstawiono jeden z portali internetowych z którego można pobrać gotowe modele oraz złożenia 3D i dokonać ich importu np. w programie Autodesk Inventor, który posiada wersję edukacyjną. W ostatniej części prezentacji skupiono się na możliwości rozwiązywania zadań z fizyki przy użyciu programu Abaqus, który służy do obliczeń wytrzymałościowych, lecz także może być wykorzystany do analizy ruchu brył sztywnych, co pokazano na przykładzie zadania z wahadłem.

6. Start Architekci - Prezentacja wybranych prac dyplomowych obronionych na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury, w roku akademickim 2019/2020. Spośród prac prezentowanych na wystawie, wybrano dyplomy, które przez obradujące podczas wystawy jury powołane wspólnie przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Lublin zostały nagrodzone, wyróżnione, a także nominowane do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Prezentacje zostały przygotowane przez autorów prac. Różnorodna tematyka podejmowana przez dyplomantów jest odbiciem bieżących potrzeb i jednocześnie pokazuje, jak szeroki jest zakres zainteresowań przyszłych architektów.

7. Rysunek odręczny, mgr inż. arch. Katarzyna Kielin, Wydział Budownictwa i Architektury. Celem projektu jest wskazanie podstawowych technik/ ćwiczeń dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z rysowaniem odręcznym jako formą wyrazu artystycznego oraz zapisem struktur przestrzennych. Prezentacja podkreśla rolę rysunku w kształtowaniu wyobraźni, omawia niektóre kanony proporcji ciała ludzkiego, wymienia znakomitych twórców, których warsztatem były różnorodne techniki rysunkowe. 

8. Jak wygląda sesja motion- capture? dr inż. Jakub Smołka, dr inż. Maria Skublewska- Paszkowska, dr Edyta Łukasik, Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Prezentacja zawiera krótko wyjaśnia pojęcie akwizycji ruchu (ang. motion capture). Pokazana została budowa laboratorium akwizycji ruchu znajdującego się na Politechnice Lubelskiej. Na koniec przedstawiono przebieg typowej sesji realizowanej w laboratorium - od przygotowania aktora do obróbki wyników. Zapraszam do zobaczenia filmu prezentującego Laboratorium Akwizycji Ruchu i Ergonomii Interfejsów, którego częścią jest laboratorium akwizycji ruchu.

9 Projekt nowej generacji wytłaczarki realizowany w Politechnice Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Janusz Sikora, Wydział Mechaniczny, Projekt „Politechnika Lubelska – Regionalna Inicjatywa Doskonałości”– finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10. Promocja OZE i innowacyjnych instrumentów finansowych w międzynarodowym projekcie FIRECE, dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, Wydział Zarządzania. Prezentacja ma charakter edukacyjny i promujący OZE oraz efektywność energetyczną na praktycznych przykładach z życia codziennego oraz doświadczeń międzynarodowego projektu FIRECE.

11. Łąka kwietna z ulami i domkami dla owadów, Opracowanie:Teresa Wyłupek, Magdalena Sykut, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, dr hab. inż. Barbara Szymoniuk, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska oraz Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna". Prezentacja dotycząca życia kwietnych łąk oraz znaczenia bioróżnorodności w ochronie środowiska. 

12. Gry i zabawy w edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – dr Agnieszka Gandzel, Wydział Podstaw Techniki. W prezentacji przedstawiono wykorzystanie wybranych narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji wraz z przykładami ich zastosowań. 

13. Quiz - Wydział Podstaw Techniki

 

Opis: Quiz promujący kierunek Edukacja Techniczno - Informatyczna. Czas na rozwiązanie: do 14.10.2020 r.

studenci: Katarzyna Korulczyk, Bartosz Kuliński; opiekun: dr Agnieszka Gandzel, Wydział Podstaw Techniki

 

 

Opis: Quiz promujący kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa. Czas na rozwiązanie: do 1.10.2020 r.

Studenci: Kamil Kapłon, opiekun: dr Agnieszka Gandzel, Wydział Podstaw Techniki

 

 

Opis: Gra promująca kierunek Matematyka.

Studenci: Michał Malec, opiekun: dr Agnieszka Gandzel, Wydział Podstaw Techniki