Aktualności

August 9, 2021

Pojazdy Made in Politechnika wśród klasyków

            Od kilku lat miłośnicy lubelskiej zabytkowej i klasycznej motoryzacji spotykają się w czwartkowe wieczory cieplejszej połowy roku. Spotkania ostatnio odbywają się pod Areną od godziny 20. W czasie imprezy prezentuje sie zwykle kilkadziesiąt pojazdów. Można odnowić wspomnienia z młodości czy dzieciństwa oglądając Duże Fiaty,...

July 9, 2021

Trwają konkursy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

  Przypominamy, że do 12 września br.  trwają konkursy w ramach  XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.  Zapraszamy do udziału!      Szczegółowe informacje na temat zasad oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronach konkursów:   IV Konkurs - Good idea! - konkurs posiada charakter międzynarodowy i skierowany jest do...

„SZKOŁA LETNIA PROGRAMOWANIA MASZYN CNC: CNC-PROG” w ramach NAWA SPINAKER

  Politechnika Lubelska   Realizuje projekt   pt.: „SZKOŁA LETNIA PROGRAMOWANIA MASZYN CNC: CNC-PROG” w ramach NAWA SPINAKER, Program finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów...

Politechnika na warszawskim poligonie

  W dniach 27-28 sierpnia 2021 pięć pojazdów Made in Politechnika, wykonanych przez, lub przy udziale Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej, brało udział w pikniku militarnym na poligonie w Wesołej. Organizatorami byli Fundacja Promocji m. st. Warszawy i Pierwsza Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki. Z naszej strony wystąpiły Buggy 4x4, Żuk...

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej

  Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej ogłasza uruchomienie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. Rekrutacja będzie prowadzona od 26 sierpnia 2021 r. do 5 września 2021 r.   Szczegóły znajdują się tutaj 

Od października 2021 studia w FORMIE STACJONARNEJ!

  Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował o uchyleniu rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni. Szef MEiN wskazał jednocześnie, że w nowym roku akademickim Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do kształcenia w trybie stacjonarnym.   Wszelkie zmiany w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę...

EU4Belarus: The call for applications for students

  Szanowni Państwo,   Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o otwarciu naboru w europejskim projekcie stypendialnym dla obywateli Białorusi.       The European Union under the EU4Belarus: Solidarity with the people of Belarus programme is launching a call for proposals for EU4Belarus  SALT (Support for Advanced Learning and Training)...


Więcej o "EU4Belarus: The call for applications..."

August 16, 2021

Święto wojska z politechnicznym akcentem

  W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w Lublinie odbyła sie między innymi wystawa sprzętu militarnego na Błoniach Zamkowych. Prezentowano różnorodną broń oraz wiele pojazdów w tym kilka gąsienicowych, łącznie z czołgiem. Wśród sprzętu nie zabrakło też Politechniki, którą reprezentował ŻUK 6x6 przebudowany w Studenckim Kole...

November 8, 2021

Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspiera pracodawców w organizacji staży

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie oferuje organizację staży, umożliwiających osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium stażowe finansowane ze środków pozostających w dyspozycji urzędu.   Jeżeli...