Byli pracownicy

Dział Rachuby Płac Politechniki Lubelskiej wydaje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 byłym pracownikom Politechniki Lubelskiej. Archiwum Zakładowe Politechniki Lubelskiej jest upoważnione do wydawania byłym pracownikom Uczelni zaświadczeń w części dotyczącej okresu zatrudnienia na podstawie dokumentów znajdujących się w teczkach akt osobowych pracowników przekazanych do Archiwum Zakładowego Politechniki Lubelskiej.