Normatywy kancelaryjno-archiwalne

  • Zarządzenie Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej Politechniki Lubelskiej”, „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Lubelskiej” oraz „Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Politechniki Lubelskiej”.
  • Zarządzenie Nr R-11/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej Politechniki Lubelskiej”, „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Lubelskiej” oraz „Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Politechniki Lubelskiej”.


Formularze: