Biuro - druki

Refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze:

-należy dostarczyć do biura sekcji BHP wypełniony formularz wniosku, kopię wydanego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia stwierdzającego konieczność stosowania okularów do pracy przy komputerze wystawionego w ramach badań okresowych  w Centrum Medycznym Luxmed przy ul. Królewskiej 11 oraz oryginał imiennej faktury VAT za wykonanie okularów.