Likwidacja druków ścisłego zarachowania

Likwidacja druków ścisłego zarachowania odbywa się w dwóch terminach w ciągu roku. Wnioski o likwidację wraz z drukami przeznaczonymi do likwidacji należy składać do 15 czerwca oraz do 15 grudnia danego roku do przewodniczącej lub sekretarza Komisji Likwidacyjnej Druków Ścisłego Zarachowania.

Zarządzenia:

Zarządzenie Nr R-55/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-69/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Druków Ścisłego Zarachowania.

Zarządzenie Nr R-69/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września  2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Druków Ścisłego Zarachowania.