Informacje kadrowe

  
  Dział Spraw Osobowych Politechniki Lubelskiej informuje, że od dnia 1 stycznia 2016r. zwolnienia lekarskie
będą mogły być wystawiane przez lekarza w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS.

Politechnika Lubelska posiada swój profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Więcej informacji na temat nowych uregulowań znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  www.zus.pl

Pismo okólne Nr 1/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Lubelskiej.  Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2018"DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA