Praca w Politechnice Lubelskiej

July 21, 2021

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i InformatykiPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaKONKURS OTWARTYna stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i ElektrotechnologiiDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki...

Więcej o "Dziekan Wydziału Elektrotechniki i..."

July 20, 2021

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i InformatykiPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaKONKURS OTWARTYna stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechniki i ElektrotechnologiiDo konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki...

Więcej o "Dziekan Wydziału Elektrotechniki i..."

July 16, 2021

Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK DO OBSŁUGI SEKRETARIATU

Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK DO OBSŁUGI SEKRETARIATU

Więcej o "Kierownik Katedry Ekonomii i..."

December 7, 2021

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie ogłasza K O N K U R S O T W A R T Y na stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa

Dziekan Wydziału ZarządzaniaPolitechniki Lubelskiej w LublinieogłaszaK O N K U R S O T W A R T Yna stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa

Więcej o "Dziekan Wydziału Zarządzania..."


Archiwum »