Pomoc Materialna

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium  dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora ;
· zapomogi.

Zarządzenie Nr R-91/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Lubelskiej

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3( w formie książeczki)- do pobrania w Dziale Spraw Studenckich.