Projekt pt. "Kompetentny Menedżer"

Informujemy, że Politechnika Lubelska realizuje projekt "Kompetentny Menedżer"

Ogólne informacje o projekcie

  • Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i nauki
  • Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  • Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 do 30.06.2018
  • Projektodawca: Politechnika Lubelska
  • Partner: Syntea Spółka Akcyjna

Działania projektu

Projekt obejmuje zakresem merytorycznym działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Więcej informacji