Aktualności

January 19, 2021

Ankieta internetowa do studentów z niepełnosprawnością

Zwracam się w wielką prośbą o pomoc w realizacji projektu badawczego RODZINA O JAKIEJ MARZĘ.Odważ się wyrazić swoją opinię!Zapraszamy do udziału w sondażu na temat wymarzonej rodziny!Bardzo liczymy na Waszą pomoc!

Więcej o "Ankieta internetowa do studentów z..."

July 31, 2020

Projekt Warsztat Lidera - online

Warsztat Lidera to projekt podnoszący kompetencje uczestników z zakresu zarządzania zespołem i projektem. 100 h szkoleniowych jest podzielone na 5 zjazdów tematycznych – 4 dotyczą kompetencji liderskich, 1 dotyczy zarządzania projektami. Każdy zjazd to 5 spotkań po 4h szkoleniowe. Całość szkoleń odbywa się online – zatem chętni mogą uczestniczyć w szkoleniach z dowolnego...

Więcej o "Projekt Warsztat Lidera - online"

September 7, 2020

Ogólnopolski projekt Nauka bez Barier

Fundacji Neuron+, zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie Nauka bez Barier, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem projektu jest wspieranie dostępności nauki i szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnością - m.in. propagowanie idei likwidacji barier, zachęcenie uczelni wyższych do rozszerzania swojej oferty edukacyjnej i naukowej...

Więcej o "Ogólnopolski projekt Nauka bez Barier"

September 7, 2020

Terminy składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021

Informuję, iż trwają prace nad formą i zasadami składania wniosków drogą elektroniczną. Po wprowadzeniu wniosku do systemu, Student będzie zobowiązany złożyć w formie papierowej wniosek z kopią orzeczenia w terminie od 14 września do 30 września 2020 (dotyczy wszystkich studentów starszych roczników), kandydaci przyjęci na 1 rok studiów od 28 września do 9 października...

Więcej o "Terminy składania wniosku o..."

May 28, 2020

Projekt "Aktywny Absolwent"

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu "Aktywny Absolwent" dającym szansę osobą niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia. Informacje w załączniku..

Więcej o "Projekt "Aktywny Absolwent""

March 17, 2020

Komunikat dla studentów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-19/2020 następują zmiany w pracy. W terminie 18-29 marca 2020 roku wszystkie sprawy leżące w kompetencji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych należy kierować drogą elektroniczną (). Uwaga! Wypłata stypendiów zaplanowana na 20 marca 2020 r. zostanie zrealizowana. Decyzje o przyznanym stypendium specjalnym będą do odbioru w...

Więcej o "Komunikat dla studentów"

January 21, 2020

Szkolenie Pracownik Administracyjno-Biurowy z Elemantami Analizy Danych

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi oferuje szkolenia zawodowe (najbliższe szkolenie o tematyce „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami analizy danych”), płatne staże oraz pośrednictwo pracy.Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty telefonicznie bądź w siedzibie Fundacji na ul. Krochmalnej 13/1 w Lublinie

Więcej o "Szkolenie Pracownik..."

January 21, 2020

Załóż konto w Systemie SOW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne – efektywnie realizuje swoje podstawowe działania oraz inicjuje innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na...

Więcej o "Załóż konto w Systemie SOW "

January 21, 2020

Projekt "Absolwent w drodze do kariery!"

Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób...

Więcej o "Projekt "Absolwent w drodze do kariery!""

July 11, 2019

Adresy portali internetowych z ofertami pracy

Zachęcam do skorzystania z ofertpracy dla osób niepełnosprawnych.Sprawni w pracy - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnychOgólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, usługi wspierające wejście na rynek pracyAgencja Pracy dla Osób Głuchych i SłabosłyszącychSerwis z ofertami pracy dla osób niepełnosprawnychCareer Matchmakers, the Outplacement & Employer...

Więcej o "Adresy portali internetowych z..."


Archiwum »

Z dniem 01 października 2011 roku rozpocznie działalność Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań mających na celu stworzenie uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym.
Funkcję tę pełnić będzie mgr Edyta Alinowska pracownik Działu Spraw Studenckich.