Wykaz uzyskanych przez Politechnikę Lubelską patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wykaz opublikowanych zgłoszeń patentowych

Wykazy:

  • patentów na wynalazki,
  • praw ochronnych na wzory użytkowe,
  • praw ochronnych na znaki towarowe,
  • praw z rejestracji na wzory przemysłowe,

znajdują się w załącznikach u dołu strony.

Liczba zgłoszeń wynalazków

Rok zgłoszenia

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Politechnika Lubelska

77

89

65

86

54

93

120

107

138

Wydział Mechaniczny

53

73

39

51

28

56

62

62

50

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

12

3

9

14

8

25

23

8

36

Wydział Budownictwa i Architektury

3

3

3

3

4

5

1

12

25

Wydział Inżynierii Środowiska

9

7

14

17

14

7

34

22

27

Wydział Podstaw Techniki

-

3

-

1

-

-

-

-

-

Wydział Zarządzania

-

-

-

-

-

-

-

3

-

Liczba decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek

Rok zgłoszenia

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Politechnika Lubelska

20

39

80

87

87

71

65

116

69

Wydział Mechaniczny

6

30

61

62

62

44

28

74

37

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

6

4

12

10

8

12

14

19

11

Wydział Budownictwa i Architektury

-

1

1

3

5

2

6

6

7

Wydział Inżynierii Środowiska

6

3

5

11

11

13

17

17

14

Wydział Podstaw Techniki

2

1

1

1

1

-

-

-

-

Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych

Rok zgłoszenia

2017

2018

2019

2020

Politechnika Lubelska

9

5

8

5

Wydział Mechaniczny

1

4

1

-

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

-

-

-

-

Wydział Budownictwa i Architektury

-

-

-

-

Wydział Inżynierii Środowiska

8

1

-

-

Wydział Podstaw Techniki

-

-

-

-

Wydział Zarządzania

-

-

7

5

Liczba decyzji o udzieleniu praw ochronnych wzorów użytkowych

Rok zgłoszenia

2017

2018

2019

2020

Politechnika Lubelska

8

3

8

3

Wydział Mechaniczny

8

1

4

2

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

-

-

-

-

Wydział Budownictwa i Architektury

-

-

-

-

Wydział Inżynierii Środowiska

-

2

4

-

Wydział Podstaw Techniki

-

-

-

-

Wydział Zarządzania

-

-

-

1

Bazę administruje rzecz. pat. mgr inż. Maciej Nowicki, tel. 81 538 41 31