Zarządzenie Nr 9/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej wraz z załącznikami.

Dział Zakupów realizuje postępowania zgodnie z załącznikami do Regulaminu: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 oraz na podstawie oświadczenia do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Załączniki: