Godło, Logo, Sztandar

Godłem Politechniki Lubelskiej jest stylizowany wizerunek orła w złotej koronie, usytuowany w otoku na biało-czerwonym tle, z granatowym napisem: "Politechnika Lubelska" na tle koloru sjena palona.

Godło jest umieszczone na sztandarze Politechniki, może być umieszczane również w jej pomieszczeniach, na drukach, flagach, wydawnictwach i odznakach.

  • sztandar

  •   Politechnika posiada sztandar - na czerwonym tle w otoku umieszczone jest godło Rzeczypospolitej i 
      napis "Nauka w służbie narodu".

  • sztandar

  •   Drugą stronę sztandaru stanowi godło Politechniki Lubelskiej.  • sztandar

  •   Logo (znak towarowy) Politechniki jest tożsame z godłem Politechniki Lubelskiej.