Prof. Klaudiusz Lenik

Prof. dr hab. inż. dr h.c. Klaudiusz LENIK

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 1/2018/I z dnia 15 lutego 2018 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Klaudiuszowi Lenikowi za wkład w rozwój Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej oraz wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne.

Uroczystość miała miejsce dnia 14 maja 2018 r. w auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Sylwetkę prof. Klaudiusza Lenika przedstawiła dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL.

 Zdjęcia z uroczystości