KP-272-WRK-100/2020 Przedłużenie licencji na oprogramowanie Matlab do obliczeń naukowo technicznych z modułami rozszerzającymi, 36 miesięczna licencja dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej