KP-272-WRK-121/2020 przedłużenie licencji Systemu HMS Solution oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zapewniających utrzymanie i rozwój Systemu HMS SOLUTION zwanego dalej „Systemem” lub „Oprogramowaniem”, na okres 26 miesięcy