KP-272-WRK-67/2020 Usługa serwisowa urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych w budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej oraz urządzeń obsługujących powłokę pneumatyczną zlokalizowaną na terenach