BZP/PN/47/2019 - Dostawa miernika do pomiaru parametrów jazdy z możliwością zabudowy w pojeździe oraz przenośne urządzenie do pomiarów i rejestracji parametrów jazdy