KP-272-PNK-USK-141/2020 Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, terenów i obiektów z uwzględnieniem domów studenckich Politechniki Lubelskiej w 2021 r.