KP-272-USK-106/2020 Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych z zakresu tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych w ramach projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”