KP-272-USK-14/2020 Świadczenie usług hotelowych na potrzeby realizacji projektu "3D DIGITAL SILIK ROAD".