KP-272-USK-15/2020 Świadczenie usług cateringowych oraz restauracyjnych na terenie miasta Lublina dla pracowników, studentów oraz gości zapraszanych przez Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej