KP-272-USK-16/2020 Warsztaty z kompetencji międzykulturowych oraz usługi cateringowe na terenie Kazimierza Dolnego dla pracowników Politechniki Lubelskiej uczestniczących w warsztatach z kompetencji międzykulturowych w ramach realizacji projektu „Kom