KP-272-USK-17/2020 Świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby realizacji projektu "3D DIGITAL SILIK ROAD"