KP-272-USK-20/2020 Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Lublina dla gości zapraszanych przez Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej