KP-272-USK-24/2020 Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla branży AUTOMOTIVE w ramach realizacji projektu „Studenci kierunku TRANSPORT z Politechniki Lubelskiej jako wykwalifikowana kadra przemysłu motoryzacyjnego”