KP-272-USK-46/2020 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach realizacji projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej