KP-272-USK-75/2020 Przeprowadzenie studiów niestacjonarnych II stopnia w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”