KP-272-USK-80/2020 Przeprowadzenie i realizacja szkoleń z zakresu Badanie szczelności powietrznej budynków dla 20 osób - studentów Politechniki Lubelskiej biorących udział w projekcie „Green team - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynier