BZP/PN/15/2018 Dostawa serwerów na potrzeby projektu OPOS dla Politechniki Lubelskiej.