BZP/PN/17/2018 Dostawa mikroskopu optyczno-cyfrowego.