BZP/PN/35/2018 Dostawa stanowiska do badania wytrzymałości na skręcanie na potrzeby Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej WM PL.