BZP/PN/36/2018 na Dostawa wraz z montażem i szkoleniem zestawu do badań materiałowych dla Katedry Mechaniki Ciała Stałego WBiA Politechniki Lubelskiej