BZP/PN/58/2018 Dostawa urządzeń pomiarowych na potrzeby Instytutu Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej