BZP/PN/63/2018 - Remont elewacji budynku stołówki Politechniki Lubelskiej