BZP/PN/8/2018 - Remont elewacji budynku Rektoratu Politechniki Lubelskiej wraz z remontem ciągów pieszych i oświetlenia wokół budynku