BZP/PN/04/2019 Dostawa stacji roboczej dla Politechniki Lubelskiej.