BZP/PN/13/2019 - Wykonanie oprogramowania - biblioteki programistycznej, zawierającej moduły służące do rozpoznawania pisma odręcznego, wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe