BZP/PN/16/2019 Dostawa penetrometru elektronicznego na potrzeby Katedry Pojazdów Samochodowych PL.