BZP/PN/23/2019 - Dostawa projektora dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej