BZP/PN/25/2019 Dostawa dynamometru z rejestratorem na potrzeby Katedry Pojazdów Samochodowych PL