BZP/US/23/2019 Opracowanie materiałów wykładowych oraz laboratoryjnych do przedmiotów: 1. "Wprowadzenie do informatyki", 2. "Programowanie strukturalne", 3. "Narzędzia informatyczne" w ramach realizacji projektu pt. "„Zintegrowany Program Rozwoju Po