Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Remont auli 301 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego