ZC/1/2018 - Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości dla Politechniki Lubelskiej na rok 2018